INDEKS HARGA PENGELUAR (IHPR) PENGELUARAN TEMPATAN, MALAYSIA MEI 2022

Kenaikan Indeks Harga Pengeluar Malaysia yang mengukur harga barang di pintu masuk kilang kekal tinggi pada kadar 11.2 peratus pada Mei 2022 berbanding 11.0 peratus yang dicatatkan pada April 2022, lapor Jabatan PerangkaanMalaysia hari ini. Pada Mei 2022, Manufacturingindex mencatatkan peningkatan dua angka sebanyak 10.1 peratus buat kali pertama sejak Ogos 2011(10.6%), disokong oleh peningkatan dalam indeks subsektor iaitu. Pembuatan minyak & lemak sayuran & haiwan (24.5%) dan produk petroleum ditapis (22.9%).

Indeks perlombongan mencatatkan peningkatan 4.0 peratus pada Mei 2022 (April 2022: -6.6%) disebabkan oleh kenaikan indeks Minyak Mentah (4.3%) dan Gas asli (3.1%). Begitu juga, indeks Pembuatan meningkat 1.0% disebabkan oleh peningkatan dalam indeks subsektor seperti Pembuatan minyak & lemak sayuran & haiwan (2.6) dan elektronik Pengguna (1.1%). Dari segi bulan ke bulan, Dato’ Sri Dr Mohd Uzir Mahidin berkata pengeluaran tempatan IHPR meningkat 1.2 peratus. Peningkatan itu didorong oleh kenaikan bahan mentah untuk pemprosesan selanjutnya.

CPI di Malaysia meningkat 2.1 peratus pada Mei 2022 berbanding kenaikan 3.5 peratus pada April 2022, menurut Ketua Perangkawan Malaysia. Inflasi di peringkat pengeluar untuk UK meningkat sebanyak 15.7 peratus, manakala bagi Amerika Syarikat ialah 10.8 peratus. Kenaikan itu didorong oleh kenaikan harga bahan api dan bahan mentah yang meningkat lebih daripada 22.0 peratus setiap tahun. Keadaan yang sama berlaku di negara Asia Tenggara seperti Thailand, di mana inflasi peringkat pengeluarnya mencatatkan peningkatan 13.3 peratus.

Jabatan Perangkaan Malaysia (DOSM) sedang menjalankan Kajian Pendapatan Isi Rumah, Perbelanjaan dan Kemudahan Asas (HIES/BA) 2022 dari 1 Januari 2022 hingga 31 Disember 2022 dan Tinjauan Ekonomi Tahunan 2022 (AES 2022) dari 15 April 2022 hingga 30 September. DOSM amat menghargai kerjasama yang diberikan oleh responden dalam memberikan maklumat mereka untuk tinjauan tahun ini.

 

 

CATEGORIES
Share This