INDEKS PENGELUARAN PERINDUSTRIAN, MALAYSIA MEI 2022

Hari ini, Jabatan Perangkaan Malaysia mengeluarkan INDEKS PENGELUARAN INDUSTRI (IPP), MALAYSIA, MEI 2022. Kertas kerja ini merangkumi data IPP daripada tiga industri utama: perlombongan, pembuatan dan elektrik.

Memperincikan laporan berkenaan, Dato’ Sri Dr. Mohd Uzir Mahidin, Ketua Perangkawan Malaysia berkata, “Indeks Pengeluaran Perindustrian (IPP) meningkat 4.1 peratus pada bulan Mei 2022 berbanding bulan yang sama pada tahun sebelumnya. Pengembangan IPP ini disumbangkan oleh sektor Pembuatan dan Elektrik, dengan masing-masing merekodkan peningkatan 6.9 peratus dan 2.8 peratus. Sementara itu, sektor Perlombongan menyusut 4.9 peratus. Dari segi perbandingan bulan ke bulan, IPP merosot 1.0 peratus kesan daripada kejatuhan dalam komponen Pembuatan dan Perlombongan.”

Keluaran sektor pembuatan meningkat 6.9 peratus tahun ke tahun pada Mei 2022, berikutan peningkatan 6.2 peratus pada April 2022. Peralatan Elektrik & Elektronik (15.5 peratus), Produk Peralatan Pengangkutan dan Pembuatan Lain (12.4 peratus), dan Produk Mineral Bukan Logam, Pangkalan Logam & Produk Logam Fabrikasi (12.4 peratus) merupakan subsektor utama yang menyumbang kepada pertumbuhan sektor Pembuatan pada Mei 2022. (5.2 peratus ).

Pada masa yang sama, pembangunan dalam sektor Pembuatan diterajui oleh perusahaan domestik (8.7 peratus) dan berorientasikan eksport (6.1 peratus). Pembuatan kereta, treler dan separa treler, serta pemprosesan makanan, semuanya menyumbang dengan ketara kepada kebangkitan industri berorientasikan domestik. Sementara itu, pembuatan komputer, peranti elektronik dan optik, dan bahan kimia dan produk kimia memacu pembangunan dalam industri berasaskan eksport. Prestasi sektor pembuatan juga konsisten dengan peningkatan eksport yang positif.

Pembuatan merosot sebanyak 1.3 peratus bulan ke bulan pada April 2022, disebabkan kapasiti penggunaan kilang yang rendah, terutamanya dalam subsektor Makanan, Minuman dan Produk Tembakau dan Produk Mineral Bukan Logam, Logam Asas dan Produk Logam Fabrikasi.

Keluaran perlombongan jatuh sebanyak 4.9 peratus pada Mei 2022 berbanding tempoh yang sama tahun sebelumnya. Penurunan itu dipengaruhi oleh penurunan 6.7% dalam indeks Minyak Mentah & Kondensat dan penurunan 3.6% dalam indeks Gas Asli. Indeks Perlombongan juga jatuh 0.6 peratus daripada bulan sebelumnya. Jika dibandingkan dengan bulan yang sama tahun sebelumnya, pengeluaran dalam sektor elektrik meningkat sebanyak 2.8% pada Mei 2022. Sementara itu, indeks Elektrik meningkat sebanyak 1.5 peratus bulan ke bulan.

IPI meningkat sebanyak 4.4% sepanjang Januari hingga Mei 2022 berbanding tempoh yang sama tahun sebelumnya. Sektor Pembuatan menyumbang kepada indeks pertumbuhan (6.4%) dan indeks Elektrik (3.0%). Sementara itu, indeks Perlombongan merosot 2.1 peratus.

Tinjauan Pendapatan, Perbelanjaan Isi Rumah dan Kemudahan Asas (HIES/BA) 2022 sedang dijalankan oleh Jabatan Perangkaan Malaysia (DOSM) dari 1 Januari 2022 hingga 31 Disember 2022, manakala Tinjauan Ekonomi Tahunan 2022 (AES 2022) sedang dijalankan dari 15 April hingga 30 September 2022. DOSM berterima kasih atas penyertaan responden terpilih dalam memberikan maklumat kepada DOSM, serta kejayaan tinjauan tersebut. Untuk maklumat lanjut, sila lihat www.dosm.gov.my.

DOSM juga menyediakan statistik ekonomi dan sosial, seperti PocketStats, yang mengandungi statistik suku tahunan dan tahunan dan boleh diakses melalui portal DOSM atau pautan https://bit.ly/PocketStatsS1 2022.

CATEGORIES
2.7k
Whatsapp40.8k