Industri berbelanja RM2.97b kepada perbelanjaan perlindungan alam sekitar ketika pandemik.

Hari ini menyaksikan penerbitan Laporan Tinjauan Perbelanjaan Perlindungan Alam Sekitar 2021 oleh Jabatan Perangkaan Malaysia (DOSM). Statistik mengenai perbelanjaan perlindungan alam sekitar untuk tahun rujukan 2020 disediakan dalam penerbitan ini. Susulan pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan (PKP) dalam usaha menghentikan penularan COVID-19, pemain industri di Malaysia menghadapi persekitaran perniagaan yang sukar ketika ini.

Ketua Perangkawan Malaysia, Dato’ Sri Dr Mohd Uzir Mahidin, mengulas laporan itu dan menyatakan perbelanjaan perlindungan alam sekitar yang ditanggung oleh pemain industri di Malaysia berjumlah RM 2.97 bilion dengan pertumbuhan sederhana sebanyak 3.0% di tengah-tengah penguncupan sebanyak 5.5 peratus dalam Keluaran Dalam Negara Kasar (KDNK), penurunan aliran bersih Pelaburan Langsung Asing (FDI) sebanyak 54.8 peratus, pengurangan dalam perdagangan antarabangsa RM60 bilion kepada RM1.

Menurut Laporan Tinjauan Perbelanjaan Perlindungan Alam Sekitar 2022, perbelanjaan mengurus terus menjadi kategori utama dengan sumbangan sebanyak 74.4%, manakala perbelanjaan modal menyumbang 25.6%. Penilaian dan caj alam sekitar berjumlah RM67.2 juta, diikuti oleh pengurusan sisa sebanyak RM766.8 juta (25.6%) dan pengurusan pencemaran sebanyak RM2,103.7 juta (70.8%). (2.3 peratus ).

Industri pembuatan, yang menyumbang 80.1% daripada perbelanjaan perlindungan alam sekitar, adalah pemacu utama, dakwa Dato ‘Sri Dr Mohd Uzir Mahidin. Empat subsektor penting, termasuk sarung tangan getah, sebatian tak organik, minyak sawit mentah dan produk petroleum ditapis, menyumbang kepada pertumbuhan 9.2% (2019: 19.8%) sektor itu. Hasil daripada peningkatan pengeluaran untuk memenuhi permintaan semasa pandemik, perbelanjaan perlindungan alam sekitar untuk subsektor yang menjadikan sarung tangan getah meningkat 2.3 kali lebih tinggi daripada tahun sebelumnya. Berbeza dengan purata kadar pertumbuhan tahunan sebanyak 9.8% dari 2016 hingga 2019, eksport sarung tangan getah menyaksikan lonjakan ketara sebanyak 104.5% kepada RM35.9 bilion pada 2020 (2019: RM17.6 bilion).

Penyumbang kedua terbesar ialah sektor perkhidmatan, dengan sumbangan 12.3% (RM366.7 juta), penguncupan 11.4%, dan perlombongan dan kuari, dengan sumbangan 3.4% (RM100.4 juta), peningkatan 4.3% . Pembinaan merangkumi 3.0 peratus daripada jumlah perbelanjaan perlindungan alam sekitar (RM88.4 juta), penurunan sebanyak 45.2%, manakala Pertanian, Perhutanan dan Perikanan membentuk 1.2% (RM34.9 juta), peningkatan sebanyak 6.9 peratus.

Ketua Perangkawan Malaysia itu juga menjelaskan bahawa wabak itu meningkatkan perbelanjaan perlindungan alam sekitar untuk subsektor rawatan dan pelupusan sisa dengan perbelanjaan sebanyak RM162.7 juta (2019: RM155.1 juta), peningkatan sebanyak 4.9 peratus. Untuk mengendalikan pesakit COVID-19 di institusi kesihatan dan pusat kuarantin yang diwartakan kerajaan, peralatan ujian PPE dan COVID-19 telah digunakan, yang telah mengakibatkan peningkatan jumlah sisa klinikal daripada kemudahan penjagaan kesihatan.

Di samping itu, Johor membelanjakan paling banyak untuk pemeliharaan alam sekitar pada 2020, membelanjakan RM808.8 juta, diikuti Selangor dan Terengganu, masing-masing membelanjakan RM530.4 dan RM236.4 juta. 53.0% daripada kos keseluruhan dibahagikan antara tiga negeri ini.

Tinjauan Pendapatan, Perbelanjaan Isi Rumah dan Kemudahan Asas (HIES/BA) 2022 akan dijalankan oleh Jabatan Perangkaan Malaysia (DOSM) dari 1 Januari hingga 31 Disember 2022, manakala Tinjauan Ekonomi Tahunan 2022 (AES 2022) akan dijalankan dari 15 April hingga 30 September 2022. DOSM amat berterima kasih atas penyertaan responden terpilih dalam membekalkan maklumat kepada DOSM dan atas kejayaan tinjauan tersebut. Untuk mengetahui lebih lanjut, sila layari www.dosm.gov.my.

Selain itu, DOSM mengeluarkan maklumat ekonomi dan sosial, seperti PocketStats, yang menawarkan statistik suku tahunan dan tahunan yang boleh dimuat turun yang boleh diperolehi daripada portal DOSM atau melalui pautan https://bit.ly/PocketStatsS1_2022.

CATEGORIES

COMMENTS

2.7k
Whatsapp40.8k