Kadar pertumbuhan penduduk Malaysia 2022 menurun namun kekal positif pada 0.2 peratus, Penduduk Melaka telah mencecah 1 juta orang pada 2021

Hari ini, data Anggaran Penduduk Semasa, Malaysia, 2022 telah diumumkan oleh Jabatan Perangkaan Malaysia (DOSM). Bagi tahun 2021 dan 2022, populasi Malaysia diunjurkan dalam penyelidikan ini. Dengan penggunaan sumber data pentadbiran daripada organisasi yang berkaitan, unjuran ini telah dikemas kini berdasarkan Banci Penduduk dan Perumahan 2020 serta rekod kelahiran, kematian dan penghijrahan antarabangsa yang terbaharu. Manakala Tinjauan Migrasi DOSM adalah asas untuk migrasi dalaman.

Mengulas berkaitan laporan tersebut, Ketua Perangkawan Malaysia, YBhg. Dato’ Sri Dr. Mohd Uzir Mahidin menyatakan, “Jumlah penduduk Malaysia pada 2022 dianggarkan 32.7 juta berbanding 32.6 juta pada 2021 dengan kadar pertumbuhan penduduk tahunan 0.2 peratus. Penurunan kadar pertumbuhan penduduk ini disebabkan oleh bilangan penduduk Bukan Warganegara yang lebih rendah iaitu daripada 2.6 juta (2021) kepada 2.4 juta (2022). Ini adalah selari dengan sekatan perjalanan antarabangsa oleh negara semasa penularan pandemik COVID-19 di seluruh dunia pada tahun 2020 dan 2021. Penduduk Warganegara meningkat daripada 30.0 juta pada 2021 kepada 30.2 juta pada 2022 dengan kadar pertumbuhan penduduk Warganegara menurun daripada 0.8 peratus kepada 0.7 peratus bagi tempoh yang sama”.

Disebabkan oleh kelembapan dalam jumlah kadar kesuburan, peningkatan dalam penghijrahan bersih antarabangsa, dan peningkatan kematian akibat penuaan penduduk, kelembapan pertumbuhan penduduk ini juga berlaku di beberapa negara lain, termasuk Singapura (-0.3%), Australia (1.3). %), United Kingdom (0.4%), Jepun (-0.3%) dan New Zealand (1.3%) untuk beberapa tahun ke belakang.

Jika dibandingkan dengan 2021, peratusan rakyat meningkat sebanyak 0.5 mata peratusan kepada 92.6 peratus pada 2022. (92.1 peratus ). Sebaliknya, dalam tempoh masa yang sama, peratusan bukan warganegara dalam populasi menurun daripada 7.9 kepada 7.4 peratus.

Dengan masing-masing 17.0 juta lelaki dan 15.7 juta wanita, populasi lelaki akan mengatasi bilangan wanita pada tahun 2022. Terdapat 109 lelaki bagi setiap 100 wanita dalam populasi. Nisbah jantina untuk warganegara dan bukan warganegara, masing-masing, berterusan pada 103 dan 227 lelaki bagi setiap 100 wanita bagi tahun 2021–2022. Lelaki yang bukan warganegara adalah faktor nisbah jantina yang tinggi bagi lelaki.

Malaysia semakin tua sebagai sebuah negara. Pada tahun 2022, 23.2 peratus daripada populasi adalah di bawah umur 14 tahun (umur muda), turun daripada 23.6 peratus pada 2021. Sementara itu, bahagian orang dalam lingkungan umur bekerja 15 hingga 64 tahun meningkat daripada 69.4 kepada 69.5 peratus. Selain itu, umur median meningkat daripada 30.1 kepada 30.4 tahun dari 2021 hingga 2022.

Dato’ Sri Dr. Mohd Uzir Mahidin menambah, “Daripada 30.2 juta penduduk Warganegara, komposisi Bumiputera meningkat 0.3 mata peratus kepada 69.9 peratus pada 2022 berbanding 69.6 peratus pada 2021. Walau bagaimanapun, komposisi penduduk Cina dan India masing-masing menurun kepada 22.8 peratus (2021: 23.0%) dan 6.6 peratus (2021: 6.7%). Manakala etnik Lain-lain masing-masing kekal pada 0.7 peratus”.

Selain itu, beliau juga menyatakan, “Terdapat 10 negeri mencatatkan kadar pertumbuhan lebih tinggi daripada kadar pertumbuhan diperingkat Nasional. Tiga negeri yang mencatatkan komposisi penduduk tertinggi pada 2022 ialah Selangor (21.6%) diikuti Johor (12.3%) dan Sabah (10.4%). Sebaliknya, W.P. Labuan dan W.P. Putrajaya mencatatkan komposisi penduduk terendah iaitu masing-masing 0.3 peratus dan 0.4 peratus. Walau bagaimanapun, W.P. Putrajaya mencatatkan kadar pertumbuhan penduduk tahunan tertinggi bagi tempoh 2021-2022 iaitu 4.3 peratus. Buat julung kalinya, penduduk Melaka mencecah 1.0 juta orang pada 2021”.

Pada tahun 2022, Sabah mempunyai bahagian terbesar orang yang berumur bekerja (15–64 tahun) dan W. P. Putrajaya mempunyai bahagian paling ramai orang muda (0–14 tahun), kedua-duanya dengan 37.4 peratus. Kepadatan penduduk Malaysia ialah 99 orang setiap kilometer persegi secara purata. Dengan 8,045 orang setiap kilometer persegi, W.P. Kuala Lumpur mempunyai kepadatan penduduk tertinggi, diikuti oleh W.P. Putrajaya (2,418) dan Pulau Pinang (1,656). Dengan 20 orang setiap kilometer persegi, Sarawak mempunyai kepadatan penduduk paling rendah, diikuti oleh Pahang (45) dan Sabah (46).

Tinjauan Pendapatan, Perbelanjaan dan Kemudahan Asas Isi Rumah (HIES/BA) 2022 akan dijalankan oleh DOSM dari 1 Januari hingga 31 Disember 2022, manakala Tinjauan Ekonomi Tahunan (AES) 2022 akan dijalankan dari 15 April hingga 30 September 2022. DOSM amat menghargai kerjasama daripada responden yang terpilih untuk memberikan maklumat kepada DOSM dan menjayakan tinjauan ini. Sila layari www.dosm.gov.my untuk maklumat lanjut.

CATEGORIES

COMMENTS

2.7k
Whatsapp40.8k