KDNK NEGERI MELAKA TAHUN 2022 DIJANGKA AKAN BERTUMBUH DENGAN LEBIH PESAT EKORAN PERALIHAN KE FASA ENDEMIK

Keluaran Dalam Negara Kasar (KDNK) bagi setiap negeri bagi tahun 2021 telah diumumkan oleh Jabatan Perangkaan Malaysia (DOSM) pada 30 Jun 2022, berikutan pengeluaran KDNK negara pada 13 Mei 2022. Perangkaan ini menerangkan dengan terperinci tentang penemuan sektoral dan susunan ekonomi peringkat negeri yang mempengaruhi kedudukan ekonomi Malaysia. Pada 2021, lima negeri mengatasi prestasi purata nasional sebanyak 3.1 peratus dari segi prestasi KDNK mereka.

Keputusan dan langkah pantas kerajaan memberi kesan positif kepada ekonomi Malaysia, yang meningkat 3.1 peratus pada 2021 berbanding tahun sebelumnya, apabila ia menguncup 5.5 peratus. Menurut Ketua Perangkawan Malaysia, sektor Pembuatan berkembang sebanyak 9.5%, sektor Perkhidmatan sebanyak 1.9%, dan industri Perlombongan dan kuari sebanyak 0.3%. Sebaliknya, sektor pembinaan dan pertanian masing-masing mengalami pengurangan sebanyak 0.2% dan 5.2%. Sehubungan itu, berikutan krisis COVID-19 di seluruh dunia, semua negara mula pulih dan melaporkan prestasi yang lebih baik pada tahun 2021.

Pada 2021, setiap negeri, termasuk dua Wilayah Persekutuan, mencatatkan pertumbuhan positif, menunjukkan bahawa ekonomi semakin pulih. Pulau Pinang merupakan antara negeri yang mempunyai kadar pertumbuhan terpantas, dengan kadar pertumbuhan 6.8% pada tahun 2021. Selangor seterusnya, dengan kadar pertumbuhan 5.0%, Terengganu dengan kadar pertumbuhan 3.6%, Perak dengan kadar pertumbuhan sebanyak 3.5%, dan Kedah dengan kadar pertumbuhan 3.2%. Sebaliknya, dalam tempoh masa yang sama, KDNK Negeri Melaka meningkat sebanyak 2.0%. KDNK Melaka, bagaimanapun, masih turun sebanyak 4.1 peratus dari 2019 ke tahap pra-pandemi, menunjukkan ia masih belum pulih sepenuhnya.

Pada tahun 2021, Melaka mencatatkan nilai ditambah berjumlah RM41.8 bilion berbanding RM41.0 bilion pada tahun 2020. Nilai KDNK tersebut bertumbuh sebanyak 2.0 peratus (2020: -5.9%). Dato’ Sri Dr. Mohd Uzir Mahidin berkata “Ekonomi Melaka diterajui oleh sektor Perkhidmatan dengan sumbangan 48.8 peratus, diikuti oleh sektor Pembuatan yang menyumbang sebanyak 37.9 peratus dan sektor Pertanian 10.9 peratus. Sementara itu, sektor Pembinaan dan Perlombongan & pengkuarian masing-masing menyumbang 2.1 peratus dan 0.1 peratus”.

Peningkatan positif sebanyak 2.3% dicatatkan dalam sektor perkhidmatan, berbanding pertumbuhan negatif sebanyak 4.6% pada tahun sebelumnya. Nilai KDNK pra-pandemik 2019, dengan penurunan negatif sebanyak 2.4 peratus, belum lagi dikalahkan oleh kenaikan positif ini. Pertumbuhan kukuh sebanyak 3.3% juga dilihat dalam sektor pembuatan (2020: -8.5 peratus). Nilai KDNK sebelum wabak pada 2019 menurun sebanyak 5.4 peratus, justeru pertumbuhan positif pada 2021 masih belum melepasi angka itu. Penurunan 0.6 peratus dilihat dalam sektor pertanian (2020: 3.4 peratus). Namun begitu, sektor Pertanian mencatatkan keuntungan sebanyak 2.8% berbanding tahap pra-pandemi berbanding 2019. Berbanding 2020, industri pembinaan Melaka menyusut sebanyak 9.5%. (-26.9 peratus).

Subsektor perdagangan borong dan runcit membentuk majoriti industri perkhidmatan Melaka, diikuti subsektor makanan, minuman dan penginapan (yang menyumbang 35.6%), utiliti, pengangkutan & penyimpanan, dan subsektor maklumat & komunikasi ( yang menyumbang 21.0%), subsektor kewangan & insurans, hartanah dan perkhidmatan perniagaan (13.5 peratus ). Pemacu utama pertumbuhan 2.3 peratus Melaka dalam sektor perkhidmatan ialah pertumbuhan 6.4 peratus dalam subsektor utiliti, pengangkutan & penyimpanan, dan maklumat & komunikasi (2020: -1.9 peratus) serta pertumbuhan 2.8 peratus dalam kewangan & insurans, hartanah, dan subsektor perkhidmatan perniagaan (2020: -2.7 peratus). Subsektor makanan dan minuman, penginapan, serta perdagangan borong dan runcit semuanya bertambah baik kepada negatif 0.03 peratus (2020: -9.1 peratus), yang turut menyumbang kepada pertumbuhan positif sektor itu.

Barangan petroleum, kimia, getah dan plastik membentuk sebahagian besar sektor pembuatan Melaka, menyumbang 30.2 peratus, diikuti barangan elektrik, elektronik dan optik (29.2 peratus), produk kenderaan bermotor dan kelengkapan pengangkutan (22.6 peratus). Industri petroleum, kimia, getah dan barangan plastik menyumbang 6.7 peratus daripada kenaikan (bukannya negatif 13.2 peratus pada 2020) dan sektor produk elektrik, elektronik dan optik menyumbang 5.2 peratus. Pembuatan menyaksikan peningkatan 3.3 peratus (2020: -1.3 peratus ).

Majoriti 57.4% sektor itu dijana oleh subsektor pertanian di Melaka, manakala pertumbuhannya menurun kepada 2.9 peratus daripada 4.1 peratus pada 2020 disebabkan penurunan dalam pengeluaran sayur-sayuran dan buah-buahan serta faktor lain. Mengenai industri pembinaan, penyumbang utama adalah subsektor pembinaan bangunan iaitu 55.3 peratus, tetapi pertumbuhannya juga menurun sebanyak 1.2 peratus (2020: -13.9%).

Apabila bercakap mengenai prestasi KDNK per kapita, Melaka, seperti negeri lain, mempunyai nilai yang lebih tinggi pada 2020 berbanding 2019. Nilai KDNK per kapita yang direkodkan mencecah RM47,799, melebihi purata nasional RM47,324. Dari 2019 hingga 2021, nilai KDNK per kapita Negeri Melaka secara konsisten melebihi purata negara dan mengekalkan kedudukan tempat keenamnya.

Disebabkan Perintah Kawalan Pergerakan (PKP) untuk menghentikan wabak COVID-19 daripada merebak, industri pelancongan domestik Malaysia masih mengalami pertumbuhan negatif dari segi ketibaan pelawat, jumlah perbelanjaan dan bilangan lawatan pada tahun 2021. Secara keseluruhan, ketibaan pelawat domestik menurun sebanyak 49.9%, daripada 131.7 juta pada 2020 kepada 66.0 juta, penurunan sebanyak 49.9%. Pelancongan domestik dijangka meningkat dengan ketara minggu ini. Akibatnya, sektor perkhidmatan yang berkaitan, khususnya sektor makanan dan minuman serta pengangkutan, menerima sumbangan berganda. Pengumuman kerajaan mengenai peralihan kepada fasa endemik juga akan membantu dalam membangunkan industri pelancongan Melaka.

“KAWASANKU” boleh diakses di halaman Facebook Jabatan Perangkaan Malaysia (DOSM) pada 13 Jun 2022. Profil demografi penduduk di KAWASANKU, salah satu inisiatif pembangunan platform data terbuka generasi baharu, dibuat menggunakan keputusan Penduduk 2020 dan Banci Perumahan. Objektif aplikasi ini adalah untuk meningkatkan akses pengguna kepada data dalam format boleh dibaca mesin OpenDOSM. Layari KAWASANKU di https://kawasanku.dosm.gov.my untuk mengaksesnya.

Jabatan Perangkaan Malaysia (DOSM) akan melaksanakan Tinjauan Pendapatan, Perbelanjaan dan Kemudahan Asas Isi Rumah (HIES/BA) 2022 dari 1 Januari hingga 31 Disember, manakala Tinjauan Ekonomi Tahunan 2022 (AES 2022) akan dijalankan mulai 15 April. sehingga 30 September 2022. Penglibatan responden yang dipilih dalam membekalkan data amat dihargai oleh DOSM. Sila layari www.dosm.gov.my untuk maklumat lanjut.

Statistik ekonomi dan sosial juga diterbitkan oleh DOSM, khususnya PocketStats, yang boleh diakses melalui portal DOSM atau pautan https://bit.ly/PocketStatsS1 2022. PocketStats merangkumi maklumat suku tahunan dan tahunan.

CATEGORIES
Share This