Notice: Function WP_Scripts::localize was called incorrectly. The $l10n parameter must be an array. To pass arbitrary data to scripts, use the wp_add_inline_script() function instead. Please see Debugging in WordPress for more information. (This message was added in version 5.7.0.) in /home/beritahari/domains/beritaharian.my/public_html/wp-includes/functions.php on line 6078

KE ARAH PENDUDUK MALAYSIA BERDAYA TAHAN, MEMANFAATKAN PELUANG DAN MEMASTIKAN HAK SERTA PILIHAN UNTUK SEMUA

Sejak 1989, 11 Julai telah ditetapkan sebagai Hari Penduduk Sedunia. Cuti ini bertujuan untuk meningkatkan kesedaran orang ramai tentang kepentingan kebimbangan penduduk di seluruh dunia. Hak asasi manusia, perancangan keluarga, kemiskinan, dan kebimbangan yang berkaitan dengan kesuburan semuanya dilindungi. Hari Penduduk Sedunia pada 2022 akan memberi tumpuan kepada topik “Dunia 8 Bilion: Ke Arah Masa Depan Berdaya Tahan – Memanfaatkan Peluang dan Memastikan Hak dan Pilihan untuk Semua”.

Menjelang 2020, terdapat 7.8 bilion orang di planet ini, meningkat daripada 1 bilion pada tahun 1800. Populasi global meningkat sebanyak 83 juta orang tahun, atau 1.1 peratus. Senario yang sama berlaku di Malaysia, di mana pertumbuhan penduduk berkembang pada kadar yang lebih perlahan pada 2020 berbanding 3.6 peratus pada 1970, menurut Dato’ Sri Dr. Mohd Uzir Mahidin, ketua perangkaan negara. Ini kebanyakannya disebabkan oleh empat pembolehubah yang mempengaruhi pertumbuhan penduduk: migrasi, struktur umur (taburan antara umur muda dan tua), jangka hayat, dan kadar kesuburan. Di Malaysia, jumlah kadar kesuburan (TFR) wanita semasa kitaran pembiakan menurun daripada 4.9 bayi pada tahun 1970 kepada 1.7 bayi pada tahun 2020. TFR sekarang adalah yang terendah dalam tempoh lima puluh tahun.

Peningkatan Jangkaan Hayat

Bayi yang baru lahir pada tahun 2021 dijangka hidup sehingga 75.6 tahun secara purata, iaitu 12 tahun lebih lama daripada jangka hayat 63.6 tahun pada tahun 1950. (1970). Memandangkan perkadaran penduduk berumur 60 tahun ke atas telah mencapai 15.3% daripada jumlah keseluruhan, peningkatan jangka hayat menunjukkan bahawa Malaysia akan mempunyai penduduk yang semakin tua menjelang 2030. Menurut Banci 2020 bagi Malaysia, Mersing, Johor, mempunyai penduduk tertua di Malaysia, dengan umur median 120. Untuk mengelakkan masalah dalam kehidupan selepas bersara, adalah perlu untuk membuat persediaan kewangan dan kesihatan yang betul.

Perubahan Taburan Struktur Umur

Dunia kini sedang mengalami perubahan demografi, dengan kadar pertumbuhan penduduk yang berkurangan untuk kanak-kanak dan belia serta pertambahan orang berumur 65 tahun ke atas. Peratusan golongan muda (kanak-kanak di bawah umur 15 tahun) menurun daripada 44.9 peratus pada 1970 kepada 24.0 peratus pada 2020 sepanjang tempoh masa tersebut. Di Malaysia, 1 daripada 4 orang berumur di bawah 15 tahun pada masa ini. Menjelang 2030, diramalkan bahawa bahagian ini akan berkurangan kepada 1 dalam 5. Tanggungan masa depan umur bekerja akan berubah disebabkan oleh corak penurunan usia muda dan peningkatan yang ketara dalam usia tua.

Peratusan orang berumur 15 hingga 64 tahun yang bekerja meningkat daripada 52.1% pada tahun 1970 kepada 69.3% pada tahun 2020, dan diramalkan bahawa jumlah ini akan turun secara beransur-ansur kepada 66.3% daripada keseluruhan penduduk menjelang 2040.

Penuaan Penduduk

Sesuatu tamadun dianggap semakin tua apabila tujuh peratus (7%) atau lebih penduduknya berumur 65 tahun atau lebih. Bilangan orang berumur 65 tahun ke atas meningkat daripada 1.4 juta (5.0 peratus) pada 2010 kepada 2.2 juta (6.8 peratus) dalam Banci 2020. Empat negeri—Perak (8.9%), Kedah (7.9%), Perlis (7.9%), dan Sarawak (7.5%)—telah mencapai status negeri menua pada 2020. Menurut Ramalan Penduduk 2010–2040, penduduk Malaysia akan mulai umur pada tahun 2030. Akibatnya, populasi warga emas yang semakin meningkat memerlukan dasar dan perancangan yang komprehensif untuk penyediaan kemudahan warga emas seperti rumah jagaan, kemudahan penjagaan kesihatan dan simpanan hari tua.

Kepadatan Penduduk

Berbanding dengan 7.8 bilion orang di seluruh dunia, penduduk Malaysia pada tahun 2020 ialah 32.4 juta. W.P. Putrajaya dan W.P. Kuala Lumpur mempunyai kepadatan penduduk terbesar di Malaysia, masing-masing 8,157 dan 2,215 orang setiap kilometer persegi. Malaysia mempunyai kepadatan penduduk 98 orang setiap kilometer persegi. Populasi paling padat ditemui di Macau dan Monaco, masing-masing dengan 19,737 dan 19,361 penduduk setiap kilometer persegi.

Kesaksamaan Gender, Ekuiti dan Pemerkasaan Wanita

Di Malaysia, wanita menyumbang 47.7% daripada populasi. Bagi menggalakkan penyertaan wanita dalam menentukan nasib negara dan dalam kemajuan sosial dan ekonomi masyarakat, adalah penting untuk memperkasakan mereka. Matlamat Pembangunan Mampan kelima yang disenaraikan dalam SDG ialah kesaksamaan jantina dan pemerkasaan wanita (SDG). Matlamat 30% penyertaan wanita dalam membuat keputusan dalam kedua-dua sektor awam dan komersial menunjukkan komitmen Malaysia untuk memperkasakan wanita di tempat kerja.

Keselamatan Pemakanan dan Makanan

Menjelang 2040, 41.5 juta orang dijangka tinggal di Malaysia. Keselamatan makanan dipengaruhi oleh beberapa faktor, termasuk perubahan diet dan pertumbuhan penduduk. Keseimbangan antara permintaan untuk keselamatan makanan, kekurangan tanah pertanian, dan kesan perubahan iklim adalah salah satu isu yang mesti diselesaikan hari ini.

Pelaksanaan Regional Training Workshop “Harnessing Opportunities Towards Resilient Future Through Census Data”

Sempena Hari Penduduk Sedunia 2022, Dato’ Sri Dr Mohd Uzir Mahidin, Ketua Perangkawan Malaysia, mengumumkan bahawa DOSM menganjurkan Regional Training Workshop on “Harnessing Opportunities Towards Resilient Future Through Census Data” dari 26 hingga 28 Julai di W.P. Putrajaya dengan kerjasama Universiti Malaya (UM), Siri MikroData Penggunaan Awam Bersepadu (IPUMS), dan Dana Penduduk Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu (UNFPA). Pejabat Perangkaan Kebangsaan (NSO) di Asia Tenggara adalah antara 100 peserta dalam kursus antarabangsa, yang akan ditawarkan secara fizikal dan maya.

Beliau seterusnya menggariskan bahawa UNFPA, IPUMS, dan UM telah dirujuk dalam perancangan kursus antarabangsa ini sebagai satu cara untuk menyediakan ahli perangkaan, ahli ekonomi, NSO terpilih, dan wakil kerajaan Malaysia dengan forum untuk menangani isu berkaitan penduduk dan demografi.

Tinjauan Pendapatan, Perbelanjaan Isi Rumah dan Kemudahan Asas (HIES/BA) 2022 akan dijalankan oleh Jabatan Perangkaan Malaysia dari 1 Januari hingga 31 Disember 2022, manakala Tinjauan Ekonomi Tahunan 2022 (AES 2022) akan dijalankan dari 15 April hingga 31 Disember. 30 September 2022. Kejayaan tinjauan ini dan penyertaan responden dalam memberikan maklumat amat dihargai oleh DOSM. Untuk mengetahui lebih lanjut, sila layari www.dosm.gov.my.

Selain itu, DOSM menghasilkan statistik ekonomi dan sosial, seperti PocketStats, yang boleh dimuat turun melalui portal DOSM atau dengan mengklik pautan https://bit.ly/pocketstatsS1 2022.

CATEGORIES
2.7k
Whatsapp40.8k