PELANCARAN PELAN STRATEGIK PENGURUSAN SUMBER MANUSIA KEMENTERIAN PEMBANGUNAN LUAR BANDAR (PSPSM KPLB) TAHUN 2022-2025

YB Menteri Pembangunan Luar Bandar, Dato’ Seri Mahdzir Bin Khalid, telah menyempurnakan pelancaran Pelan Strategik Pengurusan Sumber Manusia Kementerian Pembangunan Luar Bandar 2022-2025 (PSPSM KPLB) di Pusat Konvensyen dan Hotel KLIA Movenpick.

YB Menteri Pembangunan Luar Bandar, Dato’ Seri Mahdzir Bin Khalid ketika berucap di Majlis Pelancaran Pelan Strategik Pengurusan Sumber Manusia Kementerian Pembangunan Luar Bandar (PSPSM KPLB) Tahun 2022 – 2025

Pelan Strategik Pengurusan Sumber Manusia Kementerian Pembangunan Luar Bandar (PSPSM KPLB 2022 – 2025) dibangunkan dengan menggariskan enam (6) teras strategik dalam pembentukan sumber manusia yang relevan dengan sikap, pengetahuan dan kemahiran selaras dengan cabaran semasa. persekitaran yang semakin kompleks.

Dokumen ini akan berfungsi sebagai mekanisme yang komprehensif untuk membantu meningkatkan kualiti sistem penyampaian perkhidmatan dan keperluan untuk meningkatkan kesedaran tentang kepentingan ekosistem budaya kerja yang cemerlang serta platform perkhidmatan yang kukuh, holistik dan kalis masa hadapan. Pelan ini adalah selaras dengan Pelan Strategik KPLB 2021-2025. KPLB berdedikasi untuk memastikan program yang dibangunkan melalui PSPSM KPLB 2022 – 2025 dapat dilaksanakan dan mencapai hasil yang diinginkan.

Kementerian turut memberi penghormatan kepada 87 penerima Anugerah Perkhidmatan Cemerlang (APC) bagi tahun 2021, serta 14 pesara, pada majlis ini.

“Saya bagi pihak Kerajaan dan seluruh warga Kementerian Pembangunan Luar Bandar mengucapkan tahniah kepada penerima Anugerah Perkhidmatan Cemerlang (APC) dan merakamkan setinggi-tinggi penghargaan atas segala jasa, pengorbanan dan bakti yang diberikan oleh pesara sepanjang perkhidmatan mereka. ” “Segala budi yang dicurahkan untuk menjayakan aspirasi Kerajaan selama ini akan terpahat di hati dan dikenang.” YB Dato’Seri Mahdzir Khalid, Menteri Pembangunan Luar Bandar, menyatakan.

CATEGORIES

COMMENTS

2.7k
Whatsapp40.8k