Pembentukan Modal Tetap Kasar (PMTK) merekodkan RM278.7 bilion pada tahun 2021 dengan sektor Pembuatan meningkat 8.0 peratus

 

Data Pembentukan Modal Tetap Kasar (GFCF) bagi tempoh 2015–2021 dikeluarkan hari ini oleh Jabatan Perangkaan Malaysia (DOSM). Pada 2021, PMTK Malaysia mempunyai nilai RM278.7 bilion (harga tetap), turun daripada RM281.2 bilion pada 2020. Bagi setiap jenis aktiviti ekonomi, jenis aset, dan sektor awam dan swasta, statistik PMTK dikumpulkan dan disebarkan.

Menurut Dato’ Sri Dr. Mohd Uzir Mahidin, Ketua Perangkawan Malaysia, “PMTK merupakan komponen kedua terbesar dalam Keluaran Dalam Negeri Kasar (KDNK) dengan sumbangan 20.1 peratus daripada keseluruhan ekonomi. PMTK menguncup marginal 0.9 peratus pada tahun 2021 berbanding negatif 14.4 peratus pada tahun 2020. Pemulihan berperingkat PMTK ini menggalakkan kapasiti ekonomi yang lebih tinggi dan meningkatkan potensi output di masa hadapan.”

Mengulas lanjut mengenai prestasi PMTK mengikut aktiviti ekonomi, beliau menyatakan bahawa, “PMTK bagi tahun 2021 semua sektor mencatatkan pertumbuhan negatif kecuali sektor Pembuatan. Prestasi yang memberangsangkan ini disokong oleh Produk petroleum, kimia, getah dan plastik dan Produk elektrik, elektronik & optikal dan peralatan pengangkutan, yang masing-masing pulih kepada 9.7 peratus dan 5.9 peratus.”

PMTK bagi sektor perkhidmatan pula jatuh sebanyak 1.3 peratus selepas jatuh negatif 12.4% pada tahun sebelumnya. Kerugian sektor ini pada 2021 dipengaruhi oleh penurunan 4.6 peratus dalam perkhidmatan perniagaan, kewangan, insurans dan hartanah.

Selanjutnya, beliau berkata, “Pada tahun 2021, PMTK bagi Sektor Perlombongan & pengkuarian menyusut 14.7 peratus daripada kejatuhan 25.7 peratus pada tahu sebelumnya. Sektor Pembinaan turut jatuh 1.1 peratus, lebih perlahan berbanding penyusutan 2.6 peratus pada tahun 2020. Trend penurunan yang sama turut dilihat dalam sektor Pertanian yang menguncup marginal 0.7 peratus berbanding negatif 8.9 peratus pada tahun 2020, disebabkan oleh prestasi yang lemah dalam kesemua subsektor.”

Dari segi prestasi setiap jenis aset, struktur terus memberikan yang paling banyak kepada PMTK, dengan sumbangan sebanyak 50.7 peratus, walaupun merosot sebanyak 10.1% daripada tahun sebelumnya pada 2021. Sebaliknya, pertumbuhan peralatan ICT dan mesin dan peralatan lain dalam 2021 ialah 16.6%, manakala pertumbuhan produk harta intelek ialah 2.9%.

Sektor swasta masih menjadi sumber utama pembiayaan PMTK, menyumbang 77.6 peratus daripada jumlah keseluruhan, meningkat 2.6 peratus berbanding tahun sebelumnya. Sebaliknya, sektor awam, yang menyumbang 22.4% menunjukkan aliran menurun, 11.3 peratus pada 2021.

Dato’ Sri Dr. Mohd Uzir Mahidin berkata, “Aktiviti Perkhidmatan dan Pembuatan merupakan penyumbang utama PMTK bagi sektor Swasta. Sumbangan aktiviti Perkhidmatan meningkat kepada 63.0 peratus (2020: 62.9 peratus). Selain itu, aktiviti Pembuatan mengekalkan kedudukan sebagai penyumbang kedua terbesar dengan sumbangan 22.2 peratus berbanding 21.0 peratus pada tahun sebelumnya. Sementara itu, aktiviti-aktiviti lain menyumbang 14.8 peratus kepada jumlah PMTK sektor Swasta.”

Aktiviti perkhidmatan mendominasi PMTK dalam sektor awam, menyumbang 81.5% daripada jumlah keseluruhan. Aktiviti perkilangan dan perlombongan dan kuari menduduki tempat kedua dan ketiga, masing-masing menyumbang 9.1 peratus dan 8.6 peratus.

Kelonggaran pergerakan merentas negeri telah memberi impak besar kepada pembukaan ekonomi, yang membolehkan peniaga memulihkan momentum perniagaan dan pada masa yang sama mampu memacu proses pemulihan ekonomi di Malaysia, kata Ketua Perangkawan itu dalam meringkaskan keseluruhan Situasi PMTK pada tahun 2021. Selain itu, peningkatan berterusan dalam pelaburan dalam aset tetap berkaitan mesin dan peralatan menandakan arah aliran pemulihan untuk PMTK pada tahun 2022.

Tinjauan Pendapatan Isi Rumah, Perbelanjaan dan Kemudahan Asas (HIES/BA) 2022 akan dijalankan oleh Jabatan Perangkaan Malaysia dari 1 Januari hingga 31 Disember 2022, dan Tinjauan Ekonomi Tahunan (AES) 2022 akan dijalankan dari 15 April hingga September. 30, 2022. Penyertaan responden dalam menghantar data dan menjayakan tinjauan ini amat dihargai oleh DOSM. Untuk mengetahui lebih lanjut, sila layari www.dosm.gov.my.

Selain itu, DOSM mengeluarkan statistik ekonomi dan sosial melalui PocketStats, yang boleh dimuat turun dari portal DOSM atau dengan melayari laman web di https://bit.ly/pocketstatsS1 2022.

 

CATEGORIES

COMMENTS

2.7k
Whatsapp40.8k