PERANGKAAN PEMBUATAN BULANAN, MALAYSIA, APRIL 2022

Nilai jualan Pembuatan Malaysia pada April 2022 berjumlah RM147.9 bilion, meningkat 13.2 peratus berbanding bulan yang sama pada 2021 (Carta 1). Sementara itu, nilai jualan meningkat 2.3 peratus berbanding sebelumnya bulan. Jabatan Perangkaan Malaysia menerbitkan BULANAN STATISTIK PEMBUATAN, MALAYSIA, APRIL 2022 hari ini.

Pertumbuhan nilai jualan bagi April 2022 dipacu oleh subsektor Produk Elektrik & Elektronik (21.9%) terutamanya dalam industri Pembuatan komputer, elektronik & produk optik. Nilai jualan bagi industri berorientasikan eksport yang menyumbang 72.4 peratus daripada jumlah nilai jualan mencatatkan peningkatan sebanyak 14.5 peratus. Menurut Ketua Perangkaan Malaysia, “Jumlah pekerja yang terlibat dalam sektor Pembuatan pada April 2022 ialah 2,291,470 orang, meningkat berbanding 2,235,004 orang pada April 2021”.

Gaji & upah yang dibayar berjumlah RM7,714.8 juta pada April 2022, meningkat 4.5 peratus atau RM329.2 juta daripada bulan yang sama pada 2021. Nilai jualan bagi setiap pekerja meningkat 10.4 peratus kepada RM64,562. Bagi tempoh Januari-April 2022, nilai jualan sektor Pembuatan meningkat sebanyak 12.9 peratus berbanding tempoh yang sama pada 2021.

Jabatan Perangkaan Malaysia (DOSM) sedang menjalankan Kajian Pendapatan, Perbelanjaan dan Kemudahan Asas Isi Rumah (HIES/BA) 2022 dari 1 Januari 2022 hingga 31 Disember 2022. Tinjauan Ekonomi Tahunan 2022 (AES 2022) dari 15 April 2022 hingga 2022 September DOSM amat menghargai kerjasama yang diberikan oleh responden terpilih dengan berkongsi maklumat mereka dengan DOSM.

CATEGORIES
Share This