PERANGKAAN PERDAGANGAN LUAR NEGERI SARAWAK 2021

Menurut penerbitan STATISTIK PERDAGANGAN LUAR SARAWAK, BAGI TAHUN RUJUKAN 2021, perdagangan Sarawak menyaksikan pertumbuhan dua angka pada 2021 berbanding tahun sebelumnya. Permintaan luar yang kukuh dan kenaikan harga komoditi menyumbang kepada kenaikan ini. Dokumen ini membentangkan data perdagangan Sarawak dengan rakan dagang dari segi jumlah dan kos komoditi mengikut klasifikasi komoditi yang tepat.

Ketua Perangkawan Malaysia, Dato’ Sri Dr. Mohd Uzir Mahidin berkata “Jumlah dagangan Sarawak pada tahun 2021 meningkat 27.8 peratus daripada RM118.1 bilion kepada RM150.9 bilion. Imbangan dagangan terus mencatatkan lebihan dengan nilai RM52.7 bilion, meningkat 45.1 peratus daripada tahun sebelumnya”.

Mengulas lanjut berhubung prestasi perdagangan Sarawak, Ketua Perangkawan Malaysia menyatakan, ” Selari dengan prestasi dagangan Sarawak, eksport dan import juga menunjukkan trend yang sama. Pada tahun 2021, eksport meningkat 31.8 peratus kepada RM101.8 bilion, manakala import naik sebanyak 20.1 peratus tahun ke tahun kepada RM49.1 bilion. Pengembangan dalam eksport seiring dengan permintaan yang lebih tinggi dari Semenanjung Malaysia (+RM5.3 bilion), China (+RM4.9 bilion), India (+RM4.3 bilion), Jepun (+RM3.1 bilion) dan Kenya (+RM1.8 bilion), manakala bagi import disumbangkan oleh peningkatan import terutamanya dari Semenanjung Malaysia (+RM3.3 bilion) dan China (+RM1.7 bilion), diikuti oleh Indonesia (+RM761.7 juta), Australia (+RM619.5 juta) dan Singapura (+RM609.1 juta). Berdasarkan barangan, peningkatan eksport disumbangkan terutamanya oleh gas asli cecair (+RM6.3 bilion, +21.8%), minyak kelapa sawit (+RM3.9 bilion, +35.5%), petroleum mentah (+RM3.3 bilion, +45.5%), aluminium (+RM2.7 bilion, +53.1%) dan kondensat & minyak petroleum lain (+RM2.0 bilion, +64.3%). Manakala, import dipacu oleh keluaran petroleum bertapis (+RM1.0 bilion, +64.1%), bijih aluminium & konsentrat (+RM973.4 juta, +52.3%) dan pelbagai keluaran kimia, tstl. (+RM720.9 juta, +34.6%). Semenanjung Malaysia merupakan rakan dagangan utama yang menyumbang 25.3 peratus kepada jumlah perdagangan Sarawak, diikuti oleh China (17.9%), Jepun (15.1%), Republik Korea (6.7%) dan India (6.6%). Lima rakan dagangan ini merangkumi 71.6 peratus daripada jumlah perdagangan Sarawak pada tahun 2021”.

Antara 1 Januari dan 31 Disember 2022, dan antara 15 April dan 30 September 2022, masing-masing, Kajian Pendapatan, Perbelanjaan dan Kemudahan Asas Isi Rumah (HIES/BA) 2022 dan Tinjauan Ekonomi Tahunan (AES) 2022 sedang dijalankan oleh Jabatan Perangkaan Malaysia (DOSM). Penyertaan responden yang terpilih dalam membantu DOSM mengumpul maklumat dan melengkapkan kaji selidik ini amat dihargai oleh DOSM. Untuk maklumat lanjut, sila layari www.dosm.gov.my. Portal DOSM atau pautan https://bit.ly/PocketStatsS1 2022 boleh digunakan untuk mengakses statistik suku tahunan dan tahunan yang diterbitkan oleh DOSM dalam program PocketStats mereka.

CATEGORIES
2.7k
Whatsapp40.8k