PERSATUAN ANTARABANGSA UNTUK PENDIDIK KEDAMAIAN DUNIA

 1. Pengenalan IAEWP – Persatuan Antarabangsa untuk Pendidik Kedamaian Dunia (NGO Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu, New York City, Amerika Syarikat) iaewp-org.blogspot.com
 2. Pelantikan Dato Nadzim Johan sebagai Penasihat Utama Kebangsaan Malaysia.
 3. Rancangan IAEWP untuk Malaysia.
 4. Kerjasama IAEWP dengan RISIS.
 5. Kerjasama IAEWP dengan Persatuan Pergerakan Keadilan, Keamanan dan Kemanusiaan.

 

 • Pengenalan IAEWP – Persatuan Antarabangsa Untuk Pendidik Kedamaian Dunia.

Matlamat Persatuan Pendidik Antarabangsa untuk Keamanan Dunia (IAEWP).

Pendidikan keamanan memainkan peranan penting dalam memupuk budaya keamanan dan menggalakkan persefahaman, empati dan kerjasama global. Antara kepentingannya:

Menggalakkan pendidikan keamanan: Salah satu matlamat utama IAEWP adalah untuk mempromosikan pendidikan keamanan di seluruh dunia. Pendidikan keamanan bertujuan untuk membangunkan pengetahuan, kemahiran, dan sikap yang diperlukan bagi individu untuk menyumbang secara aktif untuk membina masyarakat yang aman. Dengan memperjuangkan pendidikan keamanan, IAEWP mengiktiraf kepentingan mengintegrasikan konsep dan amalan pembinaan keamanan ke dalam sistem pendidikan formal dan tidak formal.

Galakkan dialog dan persefahaman: IAEWP bertujuan untuk menggalakkan dialog dan persefahaman di kalangan pelbagai budaya, agama dan masyarakat. Dialog ialah alat penting untuk menyelesaikan konflik, menangani perbezaan, dan mencari titik persamaan. Dengan memupuk dialog dan persefahaman, IAEWP berusaha untuk mewujudkan platform untuk individu terlibat dalam perbincangan secara aman dan hormat yang boleh membawa kepada perubahan positif.

Menggalakkan hak asasi manusia dan keadilan sosial: IAEWP mengiktiraf hubungan penting antara keamanan, hak asasi manusia dan keadilan sosial. Ia bertujuan untuk mempromosikan dan melindungi hak asasi manusia untuk semua individu, tanpa mengira latar belakang atau identiti mereka. Dengan menangani ketidakadilan sosial dan menyokong masyarakat yang saksama, IAEWP menyumbang untuk mewujudkan asas untuk keamanan yang berkekalan.

Menyokong penyelidikan dan penerbitan: IAEWP komited untuk menyokong penyelidikan dan penerbitan dalam bidang pendidikan keamanan. Penyelidikan membantu memperdalam pemahaman kita tentang punca konflik, strategi pembinaan keamanan yang berkesan dan kesan inisiatif pendidikan keamanan. Dengan menggalakkan penyelidikan dan perkongsian pengetahuan melalui penerbitan, IAEWP menyumbang kepada pembangunan amalan berasaskan bukti dalam pendidikan keamanan.

Memupuk kerjasama dan perkongsian: Kerjasama dan perkongsian adalah penting dalam menangani cabaran global. IAEWP bertujuan untuk memupuk kerjasama dalam kalangan pendidik, penggubal dasar dan organisasi yang berusaha ke arah pendidikan keamanan dan pembinaan keamanan. Dengan membina rangkaian dan pakatan, IAEWP menggalakkan pertukaran idea, sumber dan amalan terbaik, akhirnya memperkukuh usaha ke arah dunia yang lebih aman.

Libatkan belia dalam pembinaan keamanan: Menyedari kepentingan belia dalam membentuk masa depan, IAEWP menekankan penglibatan aktif golongan muda dalam inisiatif pembinaan keamanan. Dengan melibatkan belia dalam program pendidikan keamanan, menggalakkan penyertaan mereka dalam proses membuat keputusan, dan memperkasakan mereka dengan kemahiran untuk penyelesaian konflik dan komunikasi tanpa kekerasan, IAEWP membantu memupuk generasi pembina keamanan.

 • Pelantikan Dato Nadzim Johan sebagai Ketua Penasihat Kebangsaan Malaysia.

Ketua Penasihat Kebangsaan boleh memainkan peranan penting dalam membantu Persatuan Antarabangsa untuk Pendidik Keamanan Dunia (IAEWP) dalam memajukan tujuan keamanan pada skala global. Berikut ialah beberapa cara seorang Ketua Penasihat Kebangsaan boleh menyumbang:

Panduan strategik: Ketua Penasihat Kebangsaan, boleh memberikan panduan strategik kepada IAEWP dengan menawarkan kepakaran dan pengalaman dalam pendidikan keamanan dan pembinaan keamanan. Wawasan boleh membantu membentuk matlamat, program dan inisiatif persatuan, memastikan ia sejajar dengan cabaran dan trend global semasa.

Advokasi dasar: Salah satu peranan utama Ketua Penasihat Kebangsaan ialah melibatkan diri dengan penggubal dasar dan menyokong dasar yang menggalakkan pendidikan keamanan dan pembinaan keamanan. Dengan memanfaatkan kedudukan dan pengaruh, beliau boleh meningkatkan kesedaran tentang kepentingan pendidikan keamanan dan menggalakkan kerajaan untuk mengintegrasikannya ke dalam sistem pendidikan mereka. Advokasi ini boleh menyebabkan peruntukan sumber, pembangunan dasar sokongan, dan kemasukan pendidikan keamanan dalam kurikulum kebangsaan.

Rangkaian dan perkongsian: Ketua Penasihat Kebangsaan, boleh menjalin rangkaian secara aktif dengan individu dan organisasi berpengaruh lain di negara ini dan seterusnya. Dengan menjalin perkongsian dan kerjasama, beliau boleh meluaskan jangkauan dan kesan inisiatif IAEWP. Rangkaian ini boleh melibatkan institusi akademik, badan kerajaan, pertubuhan bukan kerajaan (NGO), dan pihak berkepentingan lain yang berusaha ke arah pendidikan keamanan dan pembinaan keamanan.

Penggerak sumber: Ketua Penasihat Kebangsaan boleh membantu IAEWP dalam usaha penggemblengan sumber. Ini melibatkan mengenal pasti sumber pembiayaan, geran atau tajaan yang berpotensi untuk projek dan program persatuan. Dengan menggunakan hubungan dan pengetahuannya tentang peluang pembiayaan, dia boleh membantu mendapatkan sumber yang diperlukan untuk menyokong aktiviti dan inisiatif IAEWP.

Pembinaan kapasiti dan latihan: Sebagai pakar yang diiktiraf dalam pendidikan keamanan, beliau boleh menyumbang kepada inisiatif pembinaan kapasiti dan latihan yang dianjurkan oleh IAEWP. Ini mungkin melibatkan pengendalian bengkel, seminar atau sesi latihan untuk pendidik, penggubal dasar dan pihak berkepentingan lain yang berkaitan. Dengan berkongsi pengetahuan dan kepakarannya, beliau boleh meningkatkan pemahaman dan pelaksanaan prinsip dan amalan pendidikan keamanan.

Penyelidikan dan penilaian: Ketua Penasihat Kebangsaan boleh menyumbang kepada usaha penyelidikan dan penilaian IAEWP. Dengan menjalankan atau menyokong kajian penyelidikan tentang pendidikan keamanan, pembinaan keamanan dan bidang yang berkaitan, anda boleh menyumbang kepada asas bukti dan membantu mengenal pasti strategi dan amalan terbaik yang berkesan. Selain itu, anda boleh membantu dalam menilai impak dan hasil program dan inisiatif IAEWP, memberikan pandangan yang berharga untuk penambahbaikan masa hadapan.

Dengan melibatkan diri secara aktif dalam bidang ini, Ketua Penasihat Kebangsaan boleh memberikan sumbangan yang besar kepada misi IAEWP untuk memajukan pendidikan keamanan dan mempromosikan keamanan global. Kepakaran, pengaruh dan rangkaiannya boleh membantu meningkatkan kesedaran, membentuk dasar, menggerakkan sumber, membina kapasiti, dan menyumbang kepada pangkalan pengetahuan, akhirnya membuat perbezaan yang ketara dalam memajukan tujuan keamanan di seluruh dunia.

 1. Rancangan IAEWP untuk Malaysia
 2. Memperkasakan Malaysia sebagai Destinasi Keamanan antarabangsa.
 3. Menzahirkan ISLAM sebagai Agama Keamanan yang progresif.

Ini dilakukan melalui kerajaan dengan mengambil kira perkara berikut:

 1. Memperkenalkan Pendidikan Keamanan di Sekolah. (Rendah hingga Menengah)
 2. Pendidikan keamanan berteraskan konsep MADANI.
 3. Menubuhkan Kerusi Kepimpinan MADANI di SEMUA IPTA.
 4. Mengadakan Persidangan Keamanan dan Diplomasi di setiap universiti.
 5. Kumpulkan bahan persidangan oleh Pusat Pembangunan Kurikulum Keamanan.
 6. Pusat Pembangunan Kurikulum Keamanan mereka bentuk kurikulum dan sukatan pelajaran.
 7. Menubuhkan Majlis Keamanan dan Diplomasi Negara.
 8. Menubuhkan Hari Keamanan dan Diplomasi Negara pada 21 September
 9. Cipta Aplikasi untuk rakyat menyumbang idea dan konsep tentang P&D
 10. Anugerahkan Hadiah Keamanan Negara selaras dengan 6 Nilai Teras Madani.
 11. .Menubuhkan Universiti Keamanan Antarabangsa di Malaysia
 • Kerjasama IAEWP dengan RISIS (Institut Penyelidikan untuk Piawaian dalam Islam)

Menubuhkan institusi pengajian bukan akademik seperti di atas adalah penting atas beberapa sebab:

Pendidikan Holistik: Institusi pengajian bukan akademik memberi peluang kepada individu untuk meneruskan pendidikan dan pembangunan peribadi di luar kerangka akademik tradisional. Ia membolehkan penerokaan kemahiran praktikal, latihan vokasional, ekspresi artistik, dan disiplin bukan tradisional lain yang menyumbang kepada pendidikan yang menyeluruh.

Laluan Pembelajaran Pelbagai: Tidak semua individu berkembang maju dalam tetapan akademik konvensional atau paling sesuai untuk disiplin akademik tradisional. Institusi pengajian bukan akademik menawarkan laluan pembelajaran alternatif yang memenuhi pelbagai minat, bakat dan gaya pembelajaran. Ia membolehkan individu meneruskan minat mereka, membangunkan kemahiran praktikal, dan melibatkan diri dalam bidang pengajian yang sering diabaikan dalam akademik arus perdana.

Latihan Vokasional dan Pembangunan Kemahiran: Institusi pengajian bukan akademik boleh memberi tumpuan kepada latihan vokasional dan pembangunan kemahiran, menyediakan individu untuk kerjaya atau industri tertentu. Ia menawarkan latihan praktikal secara praktikal yang melengkapkan pelajar dengan kemahiran yang diperlukan untuk kesediaan kerja dan meningkatkan kebolehpasaran mereka.

Pertumbuhan dan Kesejahteraan Peribadi: Pendidikan bukan semata-mata tentang memperoleh pengetahuan tetapi juga mengenai pertumbuhan peribadi, penemuan diri dan kesejahteraan. Institusi pengajian bukan akademik boleh menyediakan persekitaran yang menyokong dan memupuk kepada individu untuk meneroka minat mereka, meningkatkan keyakinan diri, dan membangunkan kemahiran hidup yang penting. Ia boleh menggalakkan perkembangan peribadi, kecerdasan emosi, dan kesejahteraan keseluruhan.

Memenuhi Keperluan Komuniti Pelbagai: Institusi pengajian bukan akademik boleh memenuhi keperluan khusus komuniti yang berbeza atau kumpulan terpinggir yang mungkin tidak mendapat perwakilan atau sokongan yang mencukupi dalam struktur akademik tradisional. Ia boleh menyediakan peluang dan sumber pendidikan yang menangani cabaran unik, menggalakkan keterangkuman, dan memperkasakan individu daripada pelbagai latar belakang.

Inovasi dan Perspektif Alternatif: Institusi pengajian bukan akademik sering menggalakkan inovasi, kreativiti dan pemikiran tidak konvensional. Mereka memupuk persekitaran yang mencabar norma yang ditetapkan dan menggalakkan penerokaan perspektif alternatif. Ini boleh membawa kepada idea baharu, kerjasama antara disiplin dan penyelesaian inovatif kepada masalah masyarakat yang kompleks.

Ringkasnya, penubuhan institusi pengajian bukan akademik adalah penting kerana ia menggalakkan pendidikan holistik, memenuhi laluan pembelajaran yang pelbagai, menawarkan latihan vokasional, menyokong pertumbuhan dan kesejahteraan peribadi, memenuhi keperluan komuniti dan memupuk inovasi. Ia memperluaskan peluang pendidikan melangkaui rangka kerja akademik tradisional, mewujudkan persekitaran pembelajaran yang lebih inklusif dan dinamik.

 • Kerjasama IAEWP dengan Persatuan untuk Pergerakan Keadilan, Keamanan dan Kemanusiaan di Malaysia

Persatuan Pergerakan Keadilan, Keamanan dan Kemanusiaan (AMJPH) di Malaysia boleh melaksanakan pelbagai program dan inisiatif untuk mempromosikan keadilan, keamanan dan kemanusiaan di negara ini.

Berikut adalah beberapa idea program:

Bengkel Pendidikan Keamanan: Mengadakan bengkel dan sesi latihan tentang pendidikan keamanan, penyelesaian konflik dan komunikasi tanpa kekerasan. Program-program ini boleh disasarkan kepada sekolah, universiti, organisasi masyarakat, dan institusi kerajaan untuk menggalakkan budaya keamanan dan melengkapkan individu dengan kemahiran dan pengetahuan untuk menangani konflik secara aman

Dialog dan Persefahaman Antara Agama: Anjurkan sesi dialog, seminar dan persidangan antara agama untuk memudahkan persefahaman, penghormatan dan kerjasama di kalangan masyarakat agama yang berbeza. Program-program ini boleh menggalakkan keharmonian antara agama, memupuk rasa perpaduan, dan menangani salah tanggapan atau prasangka yang mungkin wujud.

Bantuan Kemanusiaan dan Usaha Bantuan: Bekerjasama dengan organisasi tempatan dan antarabangsa untuk menyediakan bantuan kemanusiaan dan sokongan kepada komuniti terpinggir, pelarian, dan mereka yang terjejas oleh bencana alam atau konflik. Program ini boleh melibatkan penyediaan keperluan asas, bantuan perubatan, pendidikan, dan sokongan psikososial kepada mereka yang memerlukan.

Advokasi untuk Hak Asasi Manusia: Terlibat dalam kempen dan inisiatif advokasi untuk mempromosikan hak asasi manusia, keadilan sosial dan kesaksamaan. Ini boleh termasuk meningkatkan kesedaran tentang isu hak asasi manusia yang khusus, melobi untuk perubahan dasar, dan menyokong gerakan akar umbi yang menangani ketidaksamaan dan diskriminasi sistemik.

Pemerkasaan Belia dan Pembangunan Kepimpinan: Membangunkan program yang memperkasakan golongan muda untuk menjadi agen perubahan dan pemimpin dalam mempromosikan keadilan, keamanan dan kemanusiaan. Inisiatif ini boleh termasuk latihan kepimpinan, program bimbingan, forum belia dan projek komuniti yang menangani isu tempatan dan menggalakkan perpaduan sosial.

Penyelidikan dan Penerbitan: Menjalankan penyelidikan tentang isu yang berkaitan dengan keadilan, keamanan dan kemanusiaan di Malaysia, dan menerbitkan laporan, artikel dan taklimat dasar untuk meningkatkan kesedaran dan menyediakan cadangan berasaskan bukti untuk perubahan positif. Ini boleh menyumbang kepada pembuatan keputusan termaklum dan pembangunan dasar dalam bidang yang berkaitan.

Penglibatan dan Jangkauan Komuniti: Berinteraksi dengan komuniti setempat melalui program jangkauan, kempen kesedaran awam dan aktiviti berasaskan komuniti. Ini boleh melibatkan penganjuran acara seperti jalan damai, festival kebudayaan, pameran seni dan forum awam untuk memupuk dialog, persefahaman dan perpaduan dalam kalangan masyarakat yang pelbagai.

 

 

 

 

 

 

CATEGORIES
Share This