RISDA FOKUS DALAM PEMBANGUNAN GETAH MATANG

  1. Pihak Berkuasa Kemajuan Pekebun Kecil Sektor Getah (RISDA) optimis pembangunan getah matang akan terus dipercepatkan bagi memaksimumkan pengeluaran getah negara walaupun berdepan cabaran dan kebimbangan yang dihadapi berhubung hala tuju industri itu.
  2. RISDA mempertingkatkan Program Getah Matang kepada empat komponen utama iaitu Program Peningkatan Produktiviti Getah (PPG), Skim Insentif Getah (SIPG), Lateks Skim Insentif (SIL), dan Kemudahan Infrastruktur Pemasaran, melalui arahan Pelaksanaan terancang Program Getah Matang dalam Rancangan Malaysia Ke-12 (RMKe 12). (KIP).
  3. Program Pengurusan Semula Ladang Getah (PKG) yang telah dilaksanakan sejak RM ke-7 telah dinaik taraf dan ditukar nama kepada Program Getah Matang.
  4. Melalui program ini, RISDA berusaha meningkatkan keluasan tanaman getah matang, mendidik pekebun kecil tentang nilai amalan pertanian yang baik (GAP), menjamin produktiviti tanaman getah matang meningkat kepada kadar 1,800 kg/hektar/tahun. , dan mengurangkan pergantungan negara kepada import lateks. Ia juga bertujuan untuk melakukan ini dengan membangunkan tenaga kerja tempatan yang terlatih dan mahir yang dikenali sebagai Pengusaha Getah (Grab Rubber), di samping meningkatkan pendapatan mereka ke tahap maksimum.
  5. Pada tahun 2022, RISDA telah memperuntukkan sehingga RM 86.57 juta untuk pemasaran pekebun kecil getah matang secara nasional bagi membantu menjayakan program ini.
  6. Ia akan meningkatkan hasil 39,620 pekebun kecil yang menerima bantuan penanaman semula getah dalam RM 12 ini, yang tersebar di seluruh negara.
  7. Matlamat semasa RISDA adalah untuk berjaya meningkatkan pendapatan pekebun kecil pada kadar RM 4,500 sebulan setiap keluarga pada tahun 2025 melalui pelbagai program strategik yang dibayangkan.
  8. RISDA menggalakkan golongan remaja khususnya yang tinggal di luar bandar mengusahakan ladang getah yang mana kerajaan menawarkan dana dan bantuan melalui RISDA.

CATEGORIES
Share This