SEMINAR MY LOCAL STATS (MLS) DAN SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS (SDG) 2022  

Jabatan Perangkaan Malaysia (DOSM) mengadakan seminar My Local Stats (MLS) dan Sustainable Development Goals (SDG) dengan tema “Peringkat Tempatan dan Perangkaan Pembangunan Mampan Ke Arah Keluarga Sejahtera Malaysia”. Ia bekerjasama dengan Ketua Perangkawan Universiti Malaysia Terengganu (UMT), YBhg. Dato’ Sri Dr Mohd Uzir Mahidin membentangkan pencapaian SDG dan statistik sosial pada permulaan sesi Seminar.

Jumlah CCTV telah meningkat kepada 172 (2020) berbanding 157 pada 2019. Sementara itu, bidang tumpuan Perkongsian juga menunjukkan pencapaian yang baik iaitu peratusan individu yang menggunakan internet meningkat kepada 95.5 peratus (2021) bagi setiap 100,000 penduduk.

Ketua Perangkawan Malaysia, Dato’ Sri Dr Mohd Uzir Mahidin berkata statistik boleh menjadi rujukan dan inspirasi yang sangat baik sebagai tonggak negara ke arah kemakmuran dan kesejahteraan Keluarga Malaysia. Ia juga boleh digunakan sebagai paksi kepada penggubal dasar negeri untuk merangka segala perancangan dan dasar bagi negeri dan daerah masing-masing.

Seramai 710 orang menyertai seminar itu, di mana 307 orang daripada mereka hadir secara fizikal di Dewan Sultan Mizan, UMT dan 403 orang terlibat secara maya.

DOSM sedang menjalankan Kajian Pendapatan, Perbelanjaan dan Kemudahan Asas Isi Rumah (HIES/BA) 2022 dari 1 Januari 2022 hingga 31 Disember 2022 dan Tinjauan Ekonomi Tahunan 2022 (AES 2022) dari 15 April 2022 hingga 30 September 2022 mengikut Ketua Perangkaan. Malaysia, “DOSM dan UMT telah menandatangani Memorandum Persefahaman (MoU) untuk mencipta pengetahuan baharu yang berkaitan melalui aktiviti penyelidikan saintifik”. Sila layari www.dosm.gov.my untuk maklumat lanjut.

DOSM juga mengeluarkan statistik ekonomi dan sosial, dikenali sebagai PocketStats, yang mengandungi statistik suku tahunan dan tahunan serta boleh diakses melalui portal DOSM atau pautan https://bit.ly/PocketStatsQ1 2022

 

 

CATEGORIES
2.7k
Whatsapp40.8k