SOROTAN STATISTIK EKONOMI MALAYSIA (MESR) SIRI 7/2022

Sorotan Perangkaan Ekonomi Malaysia (MESR) Siri 7/2022 dikeluarkan hari ini oleh Jabatan Perangkaan Malaysia (DOSM). Angka makroekonomi rasmi bagi Mei dan Jun 2022 yang disediakan oleh Jabatan Perangkaan Malaysia (DOSM) digunakan dalam artikel ini untuk menggambarkan keadaan ekonomi semasa. Selain itu, edisi ini termasuk artikel bertajuk “Pengukuran Indeks Produktiviti Buruh di Malaysia” yang melihat sejauh mana berkesan dan cekap setiap pekerja menyumbang kepada nilai tambah atau output keseluruhan.

Mengulas senario ekonomi global, Dato’ Sri Dr. Mohd Uzir Mahidin berkata, “Krisis geopolitik yang berterusan dan dasar sifar COVID-19 di China telah membawa kepada isu rantaian bekalan di seluruh dunia, yang membawa kepada harga komoditi yang lebih tinggi dan kekurangan buruh. Beberapa faktor ini juga mengakibatkan tekanan inflasi di peringkat global. Cabaran ini telah mendorong International Monetary Fund (IMF) baru – baru ini menurunkan unjuran pertumbuhan ekonomi global 2022 kepada 3.2 peratus daripada 3.6 peratus dan Bank Dunia daripada 4.1 peratus kepada 2.9 peratus. Bertindak balas terhadap tekanan global, kerajaan terus mengambil beberapa langkah dalam menguruskan kesan kos sara hidup yang tinggi terutamanya harga makanan”.

Ketua Perangkawan seterusnya mengulas prestasi makroekonomi negara pada Mei 2022, “Secara keseluruhannya, prestasi ekonomi Malaysia masih utuh, dicerminkan oleh trajektori positif yang dicatatkan oleh beberapa petunjuk ekonomi utama pada Mei 2022 berbanding tahun sebelumnya. Peralihan kepada fasa endemik dan tindakan kerajaan yang berkesan dalam pemulihan ekonomi juga telah mempengaruhi prestasi jumlah perdagangan Malaysia pada Mei 2022. Jumlah perdagangan meningkat sebanyak 33.6 peratus kepada RM228.4 bilion daripada RM170.9 bilion pada Mei 2021. Eksport meningkat sebanyak 30.5 peratus kepada RM120.5 bilion manakala import melonjak sebanyak 37.3 peratus kepada RM107.9 bilion. Memandangkan pertumbuhan import melebihi eksport, lebihan dagangan susut sebanyak 8.3 peratus kepada RM12.6 bilion berbanding tempoh yang sama tahun lalu. Prestasi jumlah perdagangan negara meneruskan momentum pertumbuhan pada Jun 2022, dengan nilai RM270.4 bilion dan seterusnya merekodkan pertumbuhan 43.4 peratus daripada RM188.5 bilion pada tempoh yang sama tahun sebelumnya. Indeks Pengeluaran Perindustrian (IPP) meningkat sederhana pada 4.1 peratus pada Mei 2022 berbanding bulan yang sama tahun lalu. Peningkatan IPP disokong oleh kenaikan indeks Pembuatan (6.9%) dan indeks Elektrik (2.8%). Namun sebaliknya, indeks Perlombongan, jatuh 4.9 peratus. Sementara itu, jualan sektor Pembuatan meneruskan pertumbuhan dua digit tahun ke tahun sebanyak 15.7 peratus dengan merekodkan RM142.0 bilion pada Mei 2022 (April 2022: 13.2%). Peningkatan ini didorong oleh Produk Elektrik & Elektronik (24.9%), Produk Makanan, Minuman & Tembakau (20.4%) dan Produk Petroleum, Kimia, Getah & Plastik (7.7%). Sektor ini dijangka mengekalkan momentum pertumbuhannya dalam beberapa bulan akan datang.”

Beliau menambah, “Sambutan Hari Raya Aidilfitri tahun ini diraikan secara penuh meriah dan berskala besar selepas mengalami dua tahun langkah pembendungan sosial dan

ekonomi yang ketat mendorong jualan Perdagangan Borong & Runcit melonjak 19.9 peratus tahun ke tahun kepada RM129.8 bilion pada Mei 2022. Pertumbuhan tersebut disokong oleh subsektor Perdagangan Runcit yang meningkat sebanyak RM13.0 bilion atau 29.9 peratus kepada RM56.3 bilion. Ini diikuti oleh Perdagangan Borong dan Kenderaan Bermotor yang masing-masing melonjak 11.7 peratus kepada RM59.6 bilion dan 20.1 peratus kepada RM13.9 bilion. Ini menunjukkan pengguna optimistik dalam perbelanjaan bagi kedua-dua item perlu dan bukan keperluan utama yang akan merangsang pertumbuhan ekonomi. Tambahan pula, peningkatan sektor Perdagangan Borong & Runcit menyokong pengeluaran sektor lain yang akan memberi faedah dan kesan limpahan terutamanya kepada sektor hiliran dalam rantaian bekalan ekonomi”.

Mengulas mengenai situasi tenaga buruh semasa, beliau berkata, “Tenaga buruh kekal berdaya tahan pada bulan tersebut dengan bilangan penduduk pekerja meningkat sebanyak 3.4 peratus (+529.2 ribu orang) kepada 15.90 juta orang (Mei 2021: 15.37 juta orang). Sehubungan itu, nisbah guna tenaga kepada penduduk bertambah baik sebanyak 1.4 mata peratus tahun ke tahun kepada 66.8 peratus. Sementara itu, kadar pengangguran menurun 0.6 mata peratus tahun ke tahun kepada 3.9 peratus (Mei 2021: 4.5%).

Pada Mei 2022, indeks harga meningkat kepada 126.6 daripada 123.1 pada bulan yang sama tahun sebelumnya, peningkatan sebanyak 2.8 peratus disebabkan peningkatan kos makanan. Peningkatan dalam kumpulan Makanan & Minuman Bukan Alkohol (5.2 peratus) berbanding bulan yang sama pada tahun sebelumnya, yang mencatatkan peningkatan terbesar sejak November 2011, memberi kesan yang ketara kepada jumlah peningkatan inflasi. Harga ayam dan sayur-sayuran meningkat seiring dengan kos makanan haiwan, yang merupakan punca utama kenaikan ini. Semasa musim cuti pada Mei 2022, akan terdapat peningkatan dalam permintaan serta baja yang lebih tinggi. Selain daripada Komunikasi, yang kekal stabil, semua subkumpulan lain menyaksikan peningkatan. Walau bagaimanapun, perbelanjaan pengguna yang menggalakkan dan pasaran buruh yang teguh serta persekitaran perniagaan yang kondusif mewujudkan permintaan yang mampan, yang akhirnya turut memacu inflasi dalam ekonomi domestik. Melihat kepada indeks harga, peningkatan kos makanan telah menyumbang kepada peningkatan inflasi sebanyak 2.8 peratus pada Mei 2022 kepada 126.6 daripada 123.1 pada bulan yang sama tahun sebelumnya. Inflasi Malaysia meningkat sebanyak 3.4% pada Jun 2022 jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Selain itu, Indeks Harga Pengeluar (PII) Malaysia terus meningkat dua digit, meningkat daripada 11.0 peratus pada April 2022 kepada 11.2 peratus pada Mei 2022. Peningkatan dalam indeks perlombongan (20.6%), pertanian, perhutanan dan perikanan (16.7%) , dan pembuatan (16.7%) merupakan pemacu utama kenaikan ini (10.1 peratus). Indeks Bekalan Elektrik & Gas turun sebanyak 0.6 peratus manakala Indeks Bekalan Air meningkat sebanyak 1.2 peratus. IHPR bagaimanapun menyederhana kepada 10.9 peratus pada Jun 2022 berbanding 11.2 peratus yang dicatatkan pada Mei 2022.

Merumuskan kenyataannya, Dato’ Sri Dr. Mohd Uzir Mahidin berkata, “Indeks Pelopor (IP) pada Mei 2022 meningkat sebanyak 2.2 peratus kepada 111.2 mata selepas mencatatkan negatif 0.5 peratus pada April 2022, menunjukkan prestasi ekonomi Malaysia yang lebih baik dan menggalakkan. Mengambil kira perkara ini, Malaysia optimis pemulihan ekonomi akan terus berdaya tahan dalam tempoh tujuh bulan akan datang bagi tahun 2022, dengan pengurusan inflasi yang berkesan oleh kerajaan dalam menyediakan persekitaran yang kondusif untuk pertumbuhan ekonomi Malaysia yang mampan.”

Tinjauan Pendapatan, Perbelanjaan dan Kemudahan Asas Isi Rumah (HIES/BA) 2022 akan dijalankan oleh Jabatan Perangkaan Malaysia (DOSM) dari 1 Januari hingga 31 Disember 2022, manakala Tinjauan Ekonomi Tahunan 2022 (AES 2022) akan dijalankan dari 15 April hingga 30 September 2022. Penyertaan responden terpilih dalam membantu DOSM mengumpul data dan melaksanakan tinjauan ini dengan jayanya amat dihargai oleh DOSM. Untuk mengetahui lebih lanjut, sila layari www.dosm.gov.my.

Selain itu, DOSM mengeluarkan maklumat ekonomi dan sosial suku tahunan dan tahunan melalui PocketStats, yang boleh diakses melalui portal DOSM atau pautan https://bit.ly/PocketStatsS1 2022.

CATEGORIES
2.7k
Whatsapp40.8k