STATISTIK EKSPORT IMPORT MENGIKUT NEGERI, JUN 2022

Perdagangan keseluruhan Malaysia pada Jun 2022 bernilai RM270.4 bilion, meningkat 43.4% tahun ke tahun. Eksport ialah RM146.2 bilion, naik 38.8%, dan import bernilai RM124.2 bilion, naik 49.3%. Menurut laporan STATISTIK IMPORT EKSPORT MENGIKUT NEGARA JUN 2022 hari ini, Pulau Pinang mempunyai eksport terbesar barangan elektrik dan elektronik ke Malaysia pada Jun 2022 bernilai RM32.7 bilion (62.5 peratus), diikuti Selangor (RM6.6 bilion, 12.7 peratus), dan Johor (RM5.8 bilion, 11.1 peratus).

Dalam satu kenyataan pada hari ini, Dato’ Sri Dr. Mohd Uzir Mahidin, Ketua Perangkawan Malaysia berkata, “Eksport pada bulan Jun 2022 meningkat sebanyak RM40.8 bilion (+38.8%) berbanding bulan yang sama tahun sebelumnya. Eksport lebih tinggi direkodkan bagi kebanyakan negeri iaitu Pulau Pinang (+RM16.3 bilion), Johor (+RM13.0 bilion), Sarawak (+RM6.1 bilion), Selangor (+RM4.2 bilion), W.P. Labuan (+RM720.7 juta), Kedah (+RM617.9 juta), W.P. Kuala Lumpur (+RM577.1 juta), Sabah (+RM408.9 juta), Negeri Sembilan (+RM92.8 juta), Kelantan (+RM32.5 juta) dan Perlis (+RM27.6 juta). Walau bagaimanapun, eksport menyusut di Terengganu (-RM983.0 juta), Pahang (-RM303.6 juta), Melaka (-RM226.0 juta) dan Perak (-RM47.7 juta).”

Beralih kepada prestasi import mengikut negeri, Ketua Perangkawan memaklumkan, “Import juga meningkat RM41.0 bilion (+49.3%) berbanding bulan yang sama tahun sebelumnya. Peningkatan import dicatatkan di Johor (+RM10.4 bilion), Pulau Pinang (+RM9.5 bilion), Selangor (+RM9.1 bilion), W.P. Kuala Lumpur (+RM5.5 bilion), Negeri Sembilan (+RM1.9 bilion), Sarawak (+RM1.2 bilion), Kedah (+RM1.1 bilion), Pahang (+RM718.3 juta), W.P. Labuan (+RM243.5 juta), Melaka (+RM228.6 juta), Perak (+RM221.9 juta), Sabah (+RM139.6 juta) dan Perlis (+RM32.7 juta). Walau bagaimanapun, import menurun di Terengganu (-RM197.9 juta) dan Kelantan (-RM137.5 juta).”

Dato’ Sri Dr. Mohd Uzir Mahidin seterusnya memaklumkan “Antara lima negeri pengeksport utama, Pulau Pinang kekal sebagai pengeksport utama dengan sumbangan 31.2 peratus, diikuti oleh Johor (24.0%), Selangor (16.9%), Sarawak (8.5%) dan W.P. Kuala Lumpur (3.9%). Sementara itu, bagi import, Selangor menjadi penyumbang utama dengan 26.4 peratus, diikuti oleh Johor (22.7%), Pulau Pinang (21.9%), W.P. Kuala Lumpur (9.4%) dan Kedah (4.9%).”

Tinjauan Pendapatan, Perbelanjaan dan Kemudahan Asas Isi Rumah (HIES/BA) 2022 akan dijalankan oleh Jabatan Perangkaan Malaysia (DOSM) dari 1 Januari hingga 31 Disember 2022, manakala Tinjauan Ekonomi Tahunan 2022 (AES 2022) akan dijalankan dari 15 April hingga 30 September 2022. Penyertaan responden terpilih dalam membantu DOSM mengumpul data dan melaksanakan tinjauan ini dengan jayanya amat dihargai oleh DOSM. Untuk mengetahui lebih lanjut, sila layari www.dosm.gov.my.

Selain itu, DOSM mengeluarkan maklumat ekonomi dan sosial suku tahunan dan tahunan melalui PocketStats, yang boleh diakses melalui portal DOSM atau pautan https://bit.ly/PocketStatsS1 2022.

CATEGORIES

COMMENTS

2.7k
Whatsapp40.8k