STATISTIK PERDAGANGAN LUAR NEGERI SABAH 2022

Laporan STATISTIK PERDAGANGAN LUAR NEGERI Sabah BAGI TAHUN RUJUKAN 2021, yang baru dikeluarkan, memperincikan statistik perdagangan Sabah dengan rakan dagangan dari segi nilai komoditi, mengikut klasifikasi komoditi yang tepat. Pada 2021, jumlah dagangan Sabah akan mencapai paras tertinggi, menurut laporan ini, hasil daripada kenaikan harga dan permintaan komoditi, khususnya bagi barangan berkaitan minyak sawit dan petroleum.

Mengulas terhadap laporan tersebut, Ketua Perangkawan Malaysia, Dato’ Sri Dr. Mohd Uzir Mahidin berkata “Sabah berdagang dengan 134 buah negara pada tahun 2021 dengan jumlah dagangan RM87.2 bilion, meningkat 9.8 peratus berbanding tahun sebelumnya. Peningkatan ini dipacu oleh eksport yang meningkat 34.7 peratus kepada RM55.7 bilion. Manakala, import mencatatkan RM31.6 bilion, menguncup 17.1 peratus dengan lebihan dagangan berjumlah RM24.1 bilion, meningkat 642.2 peratus yang merupakan rekod pertumbuhan tertinggi dalam tempoh sepuluh tahun sebelum”.

Minyak sawit, yang meningkat RM4.4 bilion (+34.4 peratus) kepada RM17.3 bilion, merupakan faktor utama peningkatan nilai barangan yang dieksport, menurut Jabatan Perangkaan Malaysia. Tiga seterusnya ialah metanol (+RM1.0 bilion, +67.0 peratus), minyak isirong sawit (+RM1.1 bilion, +63.7 peratus), dan petroleum mentah (+RM3.8 bilion, +24.6 peratus). Kemerosotan dalam jentera dan kelengkapan pengangkutan, yang menurun sebanyak 50.2 peratus, menjadi punca kepada penurunan import yang berjumlah RM31.6 bilion.

Menurut penyelidikan itu, Semenanjung Malaysia menyediakan 39.8% daripada semua perdagangan dengan rakan kongsi, dengan China (12.3%), Australia (5.0%), Kesatuan Eropah (4.9%), dan India mengikuti di belakang (4.6 peratus). Selain membentuk 66.5 peratus daripada semua rakan dagangan pada 2021, lima negara ini juga merupakan lima pasaran eksport teratas yang menyumbang RM34.9 bilion atau 62.8 peratus daripada jumlah eksport.

Tinjauan Pendapatan, Perbelanjaan dan Kemudahan Asas Isi Rumah (HIES/BA) 2022 akan dijalankan oleh Jabatan Perangkaan Malaysia (DOSM) dari 1 Januari hingga 31 Disember 2022, manakala Tinjauan Ekonomi Tahunan 2022 (AES 2022) akan dijalankan dari 15 April hingga 30 September 2022. Penyertaan responden terpilih dalam membantu DOSM mengumpul data dan melaksanakan tinjauan ini dengan jayanya amat dihargai oleh DOSM. Untuk mengetahui lebih lanjut, sila layari www.dosm.gov.my.

CATEGORIES
2.7k
Whatsapp40.8k