STATISTIK PELABURAN LANGSUNG ASING (FDI) DI MALAYSIA DAN PELABURAN LANGSUNG MALAYSIA DI LUAR NEGERI (DIA) 2021

Jabatan Perangkaan Malaysia (DOSM) telah mengeluarkan Statistik Pelaburan Langsung Asing (FDI) 2021 di Malaysia dan Pelaburan Langsung Luar Negara (DIA) di Malaysia. Pelaburan asing ke Malaysia ialah RM48.1 bilion pada 2021, meningkat daripada RM13.3 bilion tahun sebelumnya, manakala pelaburan di luar berjumlah RM19.7 bilion (2020: RM10.2 bilion). Sehingga akhir 2021, kedudukan FDI berada pada RM788.8 bilion.

Malaysia mencatatkan paras tertinggi pelaburan langsung asing (FDI) pada 2021 pada RM48.1 bilion, tertinggi sejak 2016. Aliran FDI ke negara membangun di Asia meningkat sebanyak19 peratus daripada USD619 bilion pada 2021. Sektor Pembuatan menarik jumlah terbesar FDI pada RM29.5 bilion yang dikaitkan dengan aliran terbesar dalam FDI. Perkhidmatan merupakan penyumbang kedua tertinggi terutamanya dalam aktiviti kewangan, diikuti oleh sektor Perlombongan.

Kedudukan pelaburan langsung asing (FDI) Malaysia telah meningkat sebanyak RM103.9 bilion, terkumpul kepada RM788.8 bilion pada akhir 2021. Sektor perkhidmatan kekal sebagai penerima terbesar pada 49.2 peratus RM388.4 bilion, dipacu oleh aktiviti kewangan dan borong . Ini diikuti oleh Sektor Pembuatan yang menyumbang 42.2% daripada jumlah FDI, terutamanya dalam subsektor elektrik dan pembuatan lain.

Jabatan Hal Ehwal Antarabangsa (DIA) merekodkan rekod aliran pelaburan langsung asing (FDI) sebanyak RM9.5 bilion pada 2021, meningkat daripada RM5.1 bilion pada tahun sebelumnya berikutan pelaburan yang lebih tinggi dalam sektor Pembuatan dan Perkhidmatan. Eropah merupakan rantau utama aliran DIA pada 2021 dengan bahagian 54.9 peratus terutamanya kepada Belanda dan UK. Pada akhir 2021, kedudukan DIA berjumlah RM547.0 bilion daripada RM515.1 bilion pada tahun sebelumnya. Singapura, Indonesia dan United Kingdom kekal sebagai tiga destinasi teratas untuk pelabur.

Jabatan Perangkaan Malaysia (DOSM) sedang menjalankan Kajian Pendapatan, Perbelanjaan dan Kemudahan Asas Isi Rumah (HIES/BA) 2022 dari 1 Januari 2022 hingga 31 Disember 2022 dan Tinjauan Ekonomi Tahunan 2022 (AES 2022) dari 15 April 2022 hingga 2022 September. Pemulihan beransur-ansur dalam ekonomi global daripada kesan selepas pandemik COVID-19 telah menghasilkan pendapatan yang lebih tinggi untuk FDI dan DIA berbanding tahun sebelumnya. Secara purata, pulangan pelaburan (ROI) bagi syarikat FDI meningkat kepada RM0.13 daripada RM0.06 pada 2020 bagi setiap RM1.00 pelaburan.

DOSM juga menghasilkan data ekonomi dan sosial, yang dikenali sebagai PocketStats, yang terdiri daripada maklumat suku tahunan dan tahunan dan boleh diakses melalui portal DOSM atau pautan https://bit.ly/PocketStatsQ1 2022

 

 

CATEGORIES
2.7k
Whatsapp40.8k